I Socialpsykiatri og Udsatte Voksne tilbyder vi recoveryorienteret psykosocial rehabilitering. Vi arbejder sammen med borgeren om at understøtter hans/hendes vej mod en meningsfuld rolle som ligeværdig medborger og en tro på, at alle kan komme sig eller udvikle sig.
Recovery er brugerens proces og handler om at komme videre i sit liv. Det er en personlig proces, der ændrer blandt andet værdier, følelser, mål og roller. Det er en måde at leve et tilfredsstillende liv på, på trods af de begrænsninger, som sygdom og misbrug kan forårsage.
I Socialpsykiatri og Udsatte Voksne har alle medarbejdere taget en CARe-basisuddannelse. CARe er en tilgang, der understøtter de fire værdier i recoveryorienteringen:

  • Personorientering
  • Personinvolvering
  • Selvbestemmelse
  • Håb/potentiale

Hvis du vil vide mere omkring recovery, kan du læse mere her.