Pårørende-inddragelse

I Rejsecafeen tilbyder vi brugerne, at de kan tage deres pårørende med til alle samtaler.
Den enkelte definerer selv, hvordan og i hvilket omfang han/hun ønsker sin pårørende inddraget.
Vi definerer pårørende meget bredt. Det kan være forældre, søskende, ægtefælle, kæreste, plejefamilie, venner osv. osv.

Tilbud til pårørende til psykisk sårbare

 • Bedre Psykiatri
  er en landsforening for folk, der kender en psykisk sårbar person.
  Foreningen tilbyder rådgivning, kurser, selvhjælpsgrupper, sociale arrangementer o.a.
  Læs mere på: www.bedrepsykiatri.dk
 • Sinds pårørenderådgivning
  er en landsdækkende forening for pårørende til psykisk sårbare.
  Foreningen tilbyder rådgivning, støtte, vejledning, undervisning samt en lang række samtale- og gruppeforløb til alle aldersgrupper.
  Læs mere på: sindspaa.dk/
 • Børnegrupper og børnesamtaler
  Landsforeningen SIND tilbyder grupper til børn med en psykisk syg far eller mor. De tilbyder desuden samtaler med børn eller hele familien om det at have psykisk sygdom i familien.
  Læs mere på: www.psykelhjelm.dk