Hvis du tænker, at Rejsecafeen kunne være noget for dig, vil vi gerne opfordrer dig til, at komme på besøg/rundvisning, inden du tager en endelig beslutning om evt. opstart.

Ring gerne på forhånd for at aftale et besøg, så vi har god tid til at få besøg af dig.

Såfremt du modtager kontanthjælp, er forløbet et samarbejde mellem dig, Rejsecafeen og din sagsbehandler. Det betyder bl.a., at inden du kan opstarte i Rejsecafeen, skal sagsbehandleren give ”grønt lys” for forløbet, idet sagsbehandleren skal lave en bevilling for forløbet.

Der vil desuden undervejs i forløbet være en løbende dialog mellem dig, Rejsecafeen og sagsbehandleren.

Hvis du gerne vil starte i et forløb, skal du til en visitationssamtale med én af vore visitatorer. Formålet med samtalen er, at vi sammen finder ud af om og i givet fald hvilket af vores tilbud, der er relevant for dig.
Du kan kontakte visitatorerne på tlf. 41 85 85 42 og få flere oplysninger om tilbuddene samt aftale tid til en samtale.
I samtalen bliver du blandt andet spurgt om, hvorfor du gerne vil starte hos os, hvad du gerne vil have ud af det, hvad du har lavet før og hvad du interessere dig for. Du vil også blive spurgt ind til de psykiske sårbarheder, du har med dig og hvilke tanker du gør dig om, hvordan du kan arbejde med dem.

Inden du kommer til samtalen, har du mulighed for at forberede dig til den ved at download'e det dokument, du finder her.

Arbejdstiderne for os ligger mellem 8:00-15:00