Rejsecafeen tilbyder psykosociale rehabiliteringsforløb til borgere i målgruppen for Socialpsykiatri og Udsatte Voksne mellem 18-30 år.

Rejsecafeen er et tilbud til dig, som ønsker at prøve sig selv af en i en arbejdssammenhæng i en almindelig cafe. Hermed har du mulighed for at opøve, udvikle og afprøve kompetencer i et individuelt tilrettelagt forløb.

Rejsecafeen kan tilbyde dig et individuelt tilrettelagt forløb både ifht. antal timer/dage samt hvilke mål, der skal arbejdes med i forløbet. Ved opstart får du tildelt en kontaktperson. I samarbejde mellem dig og kontaktpersonen, udarbejdes der en handleplan for målene i forløbet.

Rejsecafeen tilstræber at være en almindelig arbejdsplads. Det betyder bl.a. at alle deles lige om opgaverne, alle deltager i teammøderne og fællesmøderne mandag formiddag etc. Ved opstart vælger du mellem at være enten i bar- eller køkkenteamet. I oplæringsperioden, får du grundig introduktion til opgaverne – indtil du føler dig sikker og tryg i arbejdsopgaverne. Du vil aldrig komme til at stå alene med en opgave. Vi bestræber os på et roligt arbejdsmiljø.
Det er ikke en forudsætning, at du har erfaring med cafearbejde.

Rejsecafeen er desuden en almindelig cafe, hvor alle kan komme ind fra gaden og købe god kaffe, brunch, mad, kage etc.

Rejsecafeen har åbent mellem kl. 10:00-14.00 mandag- fredag